Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 24 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur. Eczacılık Fakültesine bağlı lisansüstü programlardan biri olan Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2013 yılında 5 öğrenci ile eğitim öğretim vermeye başlamış ve ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.
Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Program bünyesinde açılan derslere enstitü web sayfasından ulaşılabilir.
Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin danışmanlarının ve tez konularının belirlenmesi, 11.02.2018 tarih ve 30329 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ne göre yapılmaktadır.
Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, bünyesinde bulunan araştırmacılara,  eczacılık temel bilimleri ile birlikte analitik kimya, biyokimya, farmasötik botanik, farmasötik mikrobiyoloji, farmakognozi, farmakoloji, farmasötik kimya ve farmasötik toksikoloji gibi araştırma alanlarında uzman kadrosu ile disiplinler arası çalışmalara olanak sağlayarak bilime katkıda bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü programı içinde eğitim ve öğretimine devam eden Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı evrensel bilim ilkeleri ışığında, eczacılık mesleği ve sağlık bilimlerine katkıda bulunacak; mesleki ahlâkın önceliğinde, yenilikçi teknolojilerin takibinde, araştırma, geliştirme (AR-GE) ve üretim (ÜR-GE) süreçlerinin her aşamasında etkin, sorgulayıcı, disiplinli ve yenilikçi araştırmacılar yetiştirerek topluma katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 12.10.2020 - 12.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki sistematiği, Morfoloji, Palinoloji, karyoloji, Etnobotanik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Toksikoloji, Spektroskopi, Eser Elementler, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, AAS, ICP-MS

Prof. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Moleküler Hücre Biyolojisi

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Farmasötik Botanik, Bitki Sistematiği, Etnobotanik, Palinoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Örnek ön işlemleri, kromatografi, HPLC

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Medicinal Chemistry, Drug Delivery Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakognozi, Fitoterapi, Fitokimya, Sekonder bitki metabolitleri, Ekstraksiyon ve izolasyon, Yapı tayini