RSS | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | T.C. Trakya Üniversitesi http://sbe.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - RSS Thu, 04 Mar 21 09:18:15 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 03.03.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Kontenjanlar ve Başvuru Koşulları https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-ek-kontenjanlar-ve-basvuru-kosullari https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-ek-kontenjanlar-ve-basvuru-kosullari 22.02.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonu İtibari ile Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (2). bendi uyarınca kaydı silinen yüksek lisans ğrencilerin listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-sonu-itibari-ile-trakya-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeliginin-17-inci-maddesinin--2--bendi-uyarinca-kaydi-silinen-yuksek-lisans-grencilerin-listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-sonu-itibari-ile-trakya-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeliginin-17-inci-maddesinin--2--bendi-uyarinca-kaydi-silinen-yuksek-lisans-grencilerin-listesi 19.02.2021 ... 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Danışman ve Öğrenci Numarası Listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020--2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-kayit-yaptiran-ogrencilerin-danisman-ve-ogrenci-numarasi-listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020--2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-kayit-yaptiran-ogrencilerin-danisman-ve-ogrenci-numarasi-listesi 11.02.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Lisansüstü Kontenjanlarına Yerleşen Adayların Kesin Sınav Sonuç Listeleri https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-lisansustu-kontenjanlarina-yerlesen-adaylarin-kesin-sinav-sonuc-listeleri https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-lisansustu-kontenjanlarina-yerlesen-adaylarin-kesin-sinav-sonuc-listeleri 10.02.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemlerinde Öğrenci ve Danışman Duyurusu https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-kayit-yenileme-islemlerinde-ogrenci-ve-danisman-duyurusu https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-kayit-yenileme-islemlerinde-ogrenci-ve-danisman-duyurusu 09.02.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-butunleme-sinav-takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-butunleme-sinav-takvimi 08.02.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı kontenjanlarına başvurana adayların kesin listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-kontenjanlarina-basvurana-adaylarin-kesin-listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-kontenjanlarina-basvurana-adaylarin-kesin-listesi 18.01.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları ve Başvuru Koşulları https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021--egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021--egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari 15.01.2021 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yıl Sonu Sınav Takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-yil-sonu-sinav-takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-yil-sonu-sinav-takvimi 15.01.2021 ... Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Müdürlüğünün "Yetenek Kapısı" ile ilgili bilgilendirme Broşürlerile https://sbe.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-kariyer-uygulama-ve-arastirma-mudurlugunun--yetenek-kapisi--ile-ilgili-bilgilendirme-brosurlerile- https://sbe.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-kariyer-uygulama-ve-arastirma-mudurlugunun--yetenek-kapisi--ile-ilgili-bilgilendirme-brosurlerile- 15.12.2020 ... Birim Gösterge Raporları https://sbe.trakya.edu.tr/pages/birim-gosterge-raporlari https://sbe.trakya.edu.tr/pages/birim-gosterge-raporlari 15.12.2020 ... Birim İç Değerlendirme Raporları https://sbe.trakya.edu.tr/pages/birim-ic-degerlendirme-raporlari https://sbe.trakya.edu.tr/pages/birim-ic-degerlendirme-raporlari 20.11.2020 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ara-sinav-takvimi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ara-sinav-takvimi 19.11.2020 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seminer Programları https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-seminer-programlari https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-seminer-programlari 10.11.2020 ... Eczacılık Biyokimyası Anabilim Dalı https://sbe.trakya.edu.tr/staff/eczacilik-biyokimyasi-anabilim-dali https://sbe.trakya.edu.tr/staff/eczacilik-biyokimyasi-anabilim-dali 07.11.2020 ... Enstitümüz Bünyesinde Eczacılık Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı https://sbe.trakya.edu.tr/news/enstitumuz-bunyesinde-eczacilik-biyokimyasi-tezli-yuksek-lisans-programi-acildi https://sbe.trakya.edu.tr/news/enstitumuz-bunyesinde-eczacilik-biyokimyasi-tezli-yuksek-lisans-programi-acildi 16.10.2020 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Lisansüstü Ek Kontenjanlara Yerleşen Adayların Kesin Sınav Sonuç Listeleri https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-doneminde-lisansustu-ek-kontenjanlara-yerlesen-adaylarin-kesin-sinav-sonuc-listeleri https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-doneminde-lisansustu-ek-kontenjanlara-yerlesen-adaylarin-kesin-sinav-sonuc-listeleri 15.10.2020 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Lisansüstü Kontenjanlarına Başvurusu Kabul Edilenlerin Listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ek-lisansustu-kontenjanlarina-basvurusu-kabul-edilenlerin-listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ek-lisansustu-kontenjanlarina-basvurusu-kabul-edilenlerin-listesi 09.10.2020 ... 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Ek Kontenjanları ve Başvuru Koşulları https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-ek-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari https://sbe.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-ek-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari 05.10.2020 ... 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu İtibari ile Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (2). bendi ve 28 inci maddesini (2) bendi uyarınca kaydı silinen yüksek lisans ve doktora öğrencilerin listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2019-2020-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-sonu-itibari-ile-trakya-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeliginin-17-inci-maddesinin--2--bendi-ve-28-inci-maddesini--2--bendi-uyarinca-kaydi-silinen-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrencilerin-listesi https://sbe.trakya.edu.tr/news/2019-2020-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-sonu-itibari-ile-trakya-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeliginin-17-inci-maddesinin--2--bendi-ve-28-inci-maddesini--2--bendi-uyarinca-kaydi-silinen-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrencilerin-listesi