Tarihçe

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1987-1988 yılının bahar yarıyılında yüksek lisans ve 1990-1991 yılında doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Sağlık Bilimlerinin Enstitüsü'nün kurucu müdürü 01.12.1987-01.06.1988 tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Ergun GÖNEY'dir.
Kuruluşunda  Farmakoloji, Morfoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Deontoloji ve Tıp Tarihi olarak 6 Anabilim Dalı, Morfoloji Anabilim Dalı'nda iki Bilim Dalı (Anatomi Bilim Dalı, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı) yer almıştır. 1992 yılından sonra, söz konusu Bilim Dalları'nın Tıp Fakültesi Bünyesinde ayrı Anabilim Dalı olmasıyla, Enstitü'nün akademik yapılanmasında da iki ayrı Anabilim Dalı oluşturulmuş, fakat "Morfoloji" ortak adı korunmuştur. Enstitüde gelişim hızla sağlanmış bugün itibarıyla 19 Anabilim Dalı ve 2 Bilim Dalında 29 Lisansüstü Eğitim programı yürütülmektedir.
Bu içerik 13.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1892 kez okundu.