Farmasötik Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Nanoteknoloji, İlaç Taşıyıcı Sistemler, Farmasötik Mühendislik, İlaç Ruhsatlandırma Sistemleri

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tibbi Biyokimya, Moleküler Biyokimya

Prof. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikoloji, Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Gökhan KAÇAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1320
TÜ E-Posta : gokhankacar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Moleküler modelleme ve simülasyon

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kozmetoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyokimya, Biyofarmasötik, Protein-protein etkileşim analizi, Nanobiyofarmasötik

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Örnek ön işlemleri, kromatografi, HPLC

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Kimya, Medisinal Kimya