Hakkımızda

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trakya Üniversitesi Bünyesinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi gereğince kurulan üç enstitüden biridir.

Enstitü ilk olarak 1987–1988 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında yüksek lisans, 1990-1991 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında da doktora öğrencisi almaya başlamıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 03 Mart 1983 tarih ve 17976 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/c maddesi gereğince Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarında ve aynı yönetmeliğin 28.10.1994 tarih ve 22095 Sayılı Resmi Gazete’de değiştirilerek yürürlüğe giren 6/2 maddesi gereğince Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu’nda verilmiştir. Bugün itibarı ile enstitümüz bünyesinde Tıp, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde Lisansüstü Eğitimi verilmektedir. 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM/BİLİM DALLARININ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

PROGRAMLARININ KURULUŞ TARİHLERİ

SIRA

NO

ANABİLİM/BİLİM DALI/PROGRAM ADI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

1

Morfoloji (Anatomi)

17.02.1988

17.05.1990

2

Tıbbi Farmakoloji (Farmakoloji)

17.02.1988

31.03.1993

3

Fizyoloji

17.02.1988

16.04.1992

4

Morfoloji (Histoloji ve Embriyoloji)

17.02.1988

17.05.1990

5

Tıbbi Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji)

17.02.1988

17.05.1990

6

Tıbbi Biyokimya (Biyokimya)

17.02.1988

07.07.1998

7

Tıp Tarihi ve Etik (Deontoloji)

17.02.1988

-

8

Tıbbi Biyoloji

17.02.1988

-

9

Halk Sağlığı

17.02.1988

25.03.1998

10

Odyoloji ve Konuşma Bozukları

17.02.1988

07.10.1993

11

Biyofizik

17.02.1988

31.03.2009

12

Nükleer Tıp

16.09.1992

(10/09/2009 Kapatıldı.)

-

13

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

16.09.1992

25.02.1994

14

Beden Eğitimi ve Spor

20.09.1995

18.08.2021

15

İmmünoloji (İç Hastalıkları A.B.Dalı)

27.08.1997

(07/12/2007 Kapatıldı)

-

16

Deneysel Tıbbi Araştırma

13.04.1998

-

17

Toksikoloji

13.04.1998

11.03.2005

18

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim (Biyoistatistik)

23.06.1999

-

19

İç Hastalıkları Hemşireliği

11.03.2005

-

20

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

11.03.2005

-

21

Halk Sağlığı Hemşireliği

10.03.2006

-

22

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

13.04.2006

13.04.2006

23

İş Sağlığı

03.11.2006

03.11.2006

24

İmmünoloji

07.12.2007

07.12.2007

25

Sağlık Fiziği (Medikal Fizik)

07.10.2008

07.10.2008

26

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Hemşireliği

13.05.2010

-

27

Hemşirelik

28.03.2013

28.03.2013

28

Sağlık Yönetimi

16.01.2014

16.01.2014

29

Temel Eczacılık Bilimleri

16.01.2014

-

30

Farmasötik Nanoteknoloji

16.01.2014

-

31

Beslenme ve Diyetetik

25.09.2014

-

32

Radyasyon Biyolojisi

18.10.2017

07.07.2021

33

Eczacılık Biyokimyası

21.10.2020

-

34

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

29.09.2021

-

 

Bu içerik 18.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5116 kez okundu.