Tezlerin İngilizce Yazılabilmesi Hakkında

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin öğretim dili konusu 09.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. , 7. ve 5/d maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 14.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca; yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, İngilizce de yazılabilmesi uygun görülmüştür.

Bu içerik 08.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 756 kez okundu.