Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İşlemleri

Tezini Tamamlayan Öğrencilerin Tez Savunma Sınavına Girmek ve Mezuniyet İşlemleri İçin İzlemesi Gereken Yollar

 

1)    Tez danışmanı ile görüşür.

2)    Danışman tezin Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eder, varsa gerekli düzeltmeleri yaptırır ve tez kontrol formunu doldurarak imzalar. Tez Kontrol Formu

3) Tez Çalışması Orijinallik Raporu tez danışmanı ya da tez öğrencisi tarafından tezin aşağıdaki bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak Turnitin programına yüklenmesi ile alınır. (Önemli Not: Turnitin kullanıcılarının, analiz yapmak üzere sunduğu, kendi dokümanını, Turnitin içerik havuzunda yer almaması için "Ödev Ekle" butonuna tıkladıktan sonra "Ödevleri Şuraya Gönder" seçeneğinden "Depo Yok" işaretlenmelidir.)

  • Tezin Kapak Sayfası
  • Türkçe ve İngilizce Özet
  • Giriş ve Amaç
  • Genel Bilgiler
  • Bulgular
  • Tartışma

Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (author's first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author's last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

Tezinin benzerlik oranı %20’nin altında olan ve tezinde alıntılama kurallarına aykırı blok halinde cümle ya da paragraf alıntısı bulunmayan öğrencilerin danışmanları tezi intihal açısından incelenmesi için anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir. Tezlin word hali, "Tez Kontrol Formu" ve "Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu" EBYS üzerinden enstitüye iletilir. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.


4)    
Öğrenci;

  • Tezin tamamına ait word dosyasını 
  • VE İntihal açısından incelenmek üzere hazırlanan ikinci bir word dosyasını (kabul ve onay sayfası, teşekkür, içindekiler, simge ve kısaltmalar, gereç ve yöntemler, kaynaklar, şekiller listesi, özgeçmiş ve ekler hariç)

tezsagbl@trakya.edu.tr adresine e-posta ile gönderir (Öğrenciden ayrıca basılı bir geçici kopya istenmez),

5)    Tez enstitüde yazım kuralları ve intihal açısından incelenir. Uygun olmadığı taktirde düzeltme önerileri öğrenciye e-posta ile iletilir.. Öğrenci tarafından düzeltmeleri yapılan tez tekrar tezsagbl@trakya.edu.tr adresine e-posta ile gönderilir.

6)    Tez yazım kurallarına uygun olduğu onaylanan, intihal programı tarama raporu %20'nin altında olan ve tezde blok halinde cümle ya da paragraf alıntısı bulunmayan öğrencilerin danışmanları jüri öneri yazılarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.

7)    Jüri öneri yazılarında

-      tez savunma sınavının tarihi, saati, yeri

-      jüri üyelerinin ünvanları, isimleri, kurumları, e-mail adresleri ve cep telefonu numaraları

-      eğer talep ediliyorsa Trakya Üniversitesi dışından gelecek olan jüri üyelerinin yolluk ve yevmiye talepleri

yer almalıdır.

8)     Enstitü Yönetim Kurulu onayı sonrası ilgili anabilim dalına jüri onay yazısı yazılır.

9)    Tez savunma sınavına girecek öğrenciler enstitümüz web sayfasında dilekçe ve formlar linkinde de yer alan aşağıdaki tez savunma sınavı evraklarını hazırlar.

Yüksek Lisans Tez Sınavı Öncesi Doldurulacak Evraklar

 Doktora Tez Sınavı Öncesi Doldurulacak Evraklar

10)  Tez savunma sınavı sonrasında, tezine düzeltme verilen yüksek lisans öğrencileri en geç 3 ay, doktora öğrencileri en geç 6 ay içerisinde tekrar sınava girmelidir. Bu süre içerisinde tekrar sınava girecek öğrenciler için tekrar jüri oluşturulmaz. Oluşturulan ilk sınav jürisi bu sınavı da yapar. Ancak öğrencilerin düzelttikleri tezlerini tez yazım kuralları ve intihal açısından incelenmek üzere, Tez Kontrol Formu ve Tez Çalışması Orijinallik Raporu ile birlikte, tekrar enstitüye tezsagbl@trakya.edu.tr e-posta adresinden iletmeleri gerekir. Tez yazım kurallarına uygun olduğu onaylanan ve intihal programı tarama raporu uygun olan öğrenciler tekrar sınava girebilir.  

11)  Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler enstitümüz web sayfasında yer alan dilekçe ve formlar linkine girerek, tez savunma sınavı ve mezuniyet evraklarını hazırlar.

12)  Tez savunma sınavını takiben en geç 1 (bir) ay içerisinde tüm evraklarını ve tezinin basılı 2 kopyasını enstitüye teslim eden öğrenciler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun edilir.

13)  Tez çalışmalarını yaparken TÜBAP desteği alan öğrenciler için ilgili anabilim dalı tarafından enstitümüze bir talep yazısı iletilir. Enstitü, bu yazıya istinaden TÜBAP birimine tez projesinin kapanışıyla ilgili evrakları iletir.

 

Bu içerik 06.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 2368 kez okundu.