TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Tezini Tamamlayan Öğrencilerin

Tez Savunma Sınavına Girmek ve Mezuniyet İşlemleri İçin

İzlemesi Gereken Yollar

 

1)    Tez danışmanı ile görüşür.

2)    Danışman tezin yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eder ve tez kontrol formunu imzalar.

3)    Öğrenci;

-    tezin tamamının basılı bir geçici kopyasını,

-    tezin tamamını ve intihal açısından incelenmek üzere hazırlanan nüshasını (kabul ve onay sayfası, teşekkür, içindekiler, simge ve kısaltmalar, gereç ve yöntemler, kaynaklar, şekiller listesi, özgeçmiş ve ekler hariç) içeren CD’yi

-    danışman tarafından imzalanan tez kontrol formunu

enstitüye teslim eder.  

4)    Tez enstitüde yazım kuralları ve intihal açısından incelenir. Uygun olmadığı taktirde öğrenci tezi enstitüden geri alır ve tekrar aynı işlemleri yapar. Düzeltmeleri yapılan tezi tekrar enstitüye teslim eder.

5)    Tez yazım kurallarına uygun olduğu onaylanan ve intihal programı tarama raporu %30 ve altında olan öğrencilerin danışmanları jüri öneri yazılarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.

6)    Jüri öneri yazılarında

-      tez savunma sınavının tarihi, saati, yeri

-      jüri üyelerinin ünvanları, isimleri ve bağlı oldukları kurumlar

-      eğer talep ediliyorsa Trakya Üniversitesi dışından gelecek olan jüri üyelerinin yolluk ve yevmiye talepleri

yer almalıdır.

7)     Enstitü Yönetim Kurulu onayı sonrası ilgili anabilim dalına jüri onay yazısı yazılır.

8)    Enstitü Yönetim Kurulu onayı sonrası jüri üyelerine görevlendirme yazıları yazılır. Görevlendirme yazıları e-imzalı olarak ve pdf formatında öğrenciye/danışmana iletilir. Danışman tarafından tüm jüri üyelerine posta ya da e-mail aracılığıyla yollanır.

9)    Tez savunma sınavına girecek öğrenciler enstitümüz web sayfasında yer alan dilekçe ve formlar linkine girerek, tez savunma sınavı evraklarını hazırlar.

10)  Tez savunma sınavı sonrasında, tezine düzeltme verilen yüksek lisans öğrencileri en geç 3 ay, doktora öğrencileri en geç 6 ay içerisinde tekrar sınava girmelidir. Bu süre içerisinde tekrar sınava girecek öğrenciler için tekrar jüri oluşturulmaz. Oluşturulan ilk sınav jürisi bu sınavı da yapar. Ancak öğrencilerin düzelttikleri tezlerini tez yazım kuralları ve intihal açısından incelenmek üzere, tez kontrol formu ile birlikte, tekrar enstitüye teslim etmeleri gerekir. Tez yazım kurallarına uygun olduğu onaylanan ve intihal programı tarama raporu %30 ve altında olan öğrenciler tekrar sınava girebilir.  

11)  Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler enstitümüz web sayfasında yer alan dilekçe ve formlar linkine girerek, tez savunma sınavı ve mezuniyet evraklarını hazırlar.

12)  Tez savunma sınavını takiben en geç 1 (bir) ay içerisinde tüm evraklarını ve tezinin basılı 3 kopyasını enstitüye teslim eden öğrenciler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun edilir.

13)  Tez çalışmalarını yaparken TÜBAP desteği alan öğrenciler için ilgili anabilim dalı tarafından enstitümüze bir talep yazısı iletilir. Enstitü, tezi, bu yazıya istinaden TÜBAP birimine iletir.

 

Bu içerik 18.10.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 4268 kez okundu.