Seminer Dersinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

 

1- Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda seminer dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.

2- Seminerin konusu danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile belirlenir.

3- Eğitim Öğretim başladığında ilk onbeş gün içinde Seminer Dersine kayıt yaptırmış olan öğrencinin Seminer konusu, gün ve tarih, saati ve sunum yapacağı yer belirlenerek Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

4- Enstitü Müdürlüğü lisansüstü programlarında Seminer Dersine kayıt yaptıran Öğrencilerin Seminer konusunu, yerini, tarihini ve saatini ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına liste halinde bir hafta içinde duyurur.

5- Sağlık Bilimleri Enstitüsünden gelen Seminer listesini Anabilim Dalı Başkanı ilan panosunda ilgililere duyurulmasını sağlar.

6- Seminer çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olmalıdır.

7- Seminer çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilerek Seminer metni ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. 

Seminer Dersi Uygulama Esasları ve Değerlendirme Formu

Bu içerik 13.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 1148 kez okundu.