Anabilim Dalları

Anatomi Anabilimdalı

Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 15.07.2017 - 15.07.2020
Telefon : 0 (284) 235 59 35
TÜ E-Posta : oguzt@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1503
TÜ E-Posta : bscigali@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali YILMAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1507
TÜ E-Posta : aliyilmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Enis ULUÇAM

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : enisulucam@trakya.edu.tr

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : selmancikmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BOZER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : cuneytbozer@trakya.edu.tr

Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tammam SİPAHİ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 24.03.2017 - 24.03.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1552
TÜ E-Posta : tammam@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Tevfik GÜLYAŞAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1553
TÜ E-Posta : tgulyasar@trakya.edu.tr

Prof.Dr.Ö.Necmi YİĞİTBAŞI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : onecmiyigitbasi@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1067
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4515
TÜ E-Posta : baburhanguldiken@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nermin TUNÇBİLEK

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ntuncbilek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Zafer KOÇAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1074
TÜ E-Posta : zaferkocak@trakya.edu.tr

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necdet SÜT

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 13.02.2015 - 13.02.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatma Nesrin TURAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1635
TÜ E-Posta : fnesrin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : selcukkorkmaz@trakya.edu.tr

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erol ÇAKIR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 23.12.2016 - 23.12.2019
Telefon : 0 (284) 223 57 64 » Dahili : 1616
TÜ E-Posta : erolcakir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selma Süer GÖKMEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1618
TÜ E-Posta : selma@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : sevgieskiocak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan ERBAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : herbas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlker DIBIRDIK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : ilkerdibirdik@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Eray ÖZGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : erayozgun@trakya.edu.tr

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 09.10.2015 - 09.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 39 25
TÜ E-Posta : aulugol@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Çetin Hakan KARADAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : hkaradag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Dikmen DÖKMECİ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1435
TÜ E-Posta : ddokmeci@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1431
TÜ E-Posta : ozgurgunduz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ruhan Deniz TOPUZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1432
TÜ E-Posta : ruhantopuz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melek AKINCI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 23.10.2017 - 23.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Derya DEMİRBAĞ KABAYEL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4713
TÜ E-Posta : deryademirbag@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz TUNA

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : filiztuna@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZDİNÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2207
TÜ E-Posta : sevgiozdinc@trakya.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selma Arzu VARDAR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 25.10.2017 - 25.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : arzuvardar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1421
TÜ E-Posta : leventozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : naydogdu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülay Durmuş ALTUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1037
TÜ E-Posta : gdurmusaltun@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Oktay KAYA

Görev : Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 17.09.2017
TÜ E-Posta : oktaykaya@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2014
TÜ E-Posta : erdoganbulut@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülnur ÖZTÜRK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 61 07 » Dahili : 2203
TÜ E-Posta : gulnurozturk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülsün MEMİ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : gulsunmemi@trakya.edu.tr

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 23.05.2016 - 23.05.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1561
TÜ E-Posta : farukyorulmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1564
TÜ E-Posta : muzaffereskiocak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Galip EKUKLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1565
TÜ E-Posta : galipekuklu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1563
TÜ E-Posta : burcutokuc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gündeniz ALTIAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : gundeniza@trakya.edu.tr

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülnur Kızılay ÖZFİDAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 21.12.2016 - 21.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1401
TÜ E-Posta : gulnurkizilay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Koray ELTER

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : korayelter@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : yhulyauz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeter Topçu TARLADAÇALIŞIR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1405
TÜ E-Posta : yetertopcu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melike Sapmaz METİN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : melike@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Vedat UĞUREL

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : vedatugurel@trakya.edu.tr

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Rifat KARASALİHOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2016 - 18.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : akarasalih@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhsin KOTEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : muhsinkoten@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cem UZUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4804
TÜ E-Posta : cemuzun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Recep YAĞIZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : recepyagiz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah TAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1237
TÜ E-Posta : abdullahtas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Memduha TAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : memduhatasdevren@trakya.edu.tr

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nermin ŞAKRU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 22.02.2016 - 22.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1624
TÜ E-Posta : nsakru@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şaban GÜRCAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1629
TÜ E-Posta : sabangurcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüsnüye Figen (COŞKUNKAN) KULOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4818
TÜ E-Posta : hfigenkuloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Canan ERYILDIZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1623
TÜ E-Posta : cananeryildiz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

İmmümoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Neşe Akış Sansa, Ph.D, İmmünoloji Doçenti .

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 04.03.2016 - 04.03.2019
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : akisn@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülfer Mehtap YAZICIOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : myazicioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İrfan ÇİÇİN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1862
TÜ E-Posta : irfancicin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Jülide TOZKIR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : julideduymaz@trakya.edu.tr

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Suat ERDOGAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2015 - 16.02.2018
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1440
TÜ E-Posta : suaterdogan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Oğuzhan DOĞANLAR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : doganlar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 1443
TÜ E-Posta : zbanudoganlar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2332
TÜ E-Posta : hilmitozkir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Kıymet TABAKÇIOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : kiymettabakciglu@trakya.edu.tr

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Nilifer GÖKÇE

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 17.08.2017 - 17.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 1558
TÜ E-Posta : nilufergokce@trakya.edu.tr

Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 14.09.2015 - 14.09.2018
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2108
TÜ E-Posta : serapunsar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ümmü Yıldız FINDIK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2104
TÜ E-Posta : ummuyildiz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özgül EROL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 1006
TÜ E-Posta : ozgulerol@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Melahat Akgün KOSTAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2102
TÜ E-Posta : melahatakgunkostak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İlknur DİNDAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2100
TÜ E-Posta : ilknurdindar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Eylem PASLI GÜRDOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2121
TÜ E-Posta : eylemgurdogan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu SÜT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2117
TÜ E-Posta : haticesut@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Manar ASLAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2118
TÜ E-Posta : manaraslan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Seher ÜNVER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2133
TÜ E-Posta : seherunver@trakya.edu.tr

Beden Eğitim ve Spor Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 04 36 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : toksoz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cem KURT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 04 36 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : cemkurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 04 36 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : isasagiroglu@trakya.edu.tr

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1067
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali SARIKAYA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1041
TÜ E-Posta : askaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Zafer KOÇAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1074
TÜ E-Posta : zaferkocak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nermin TUNÇBİLEK

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ntuncbilek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülay Durmuş ALTUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1037
TÜ E-Posta : gdurmusaltun@trakya.edu.tr

Prof. Ali Kemal KUTLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : kkutlu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Funda ÜSTÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1036
TÜ E-Posta : fundaustun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Vuslat Yürüt ÇALOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1073
TÜ E-Posta : vuslatyurut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : muratcaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Tevfik GÜLYAŞAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1553
TÜ E-Posta : tgulyasar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mert SAYNAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4504
TÜ E-Posta : mertsaynak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ruşen COŞAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 10 74
TÜ E-Posta : rusencosar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şule PARLAR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : suleparlar@trakya.edu.tr

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emre ATILGAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 11.07.2017 - 11.07.2020
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2008
TÜ E-Posta : emreatilgan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe ÇAYLAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1462
TÜ E-Posta : aysecaylan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 142
TÜ E-Posta : hakanyas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aysu ZEKİOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2001
TÜ E-Posta : aysukurtuldu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İlknur ESKİN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ilknureskin@trakya.edu.tr

Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 29.09.2015 - 29.09.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Güneş

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Farmasötik Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Güneş

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tammam SİPAHİ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1552
TÜ E-Posta : tammam@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çağatay OLTULU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melek AKINCI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAÇAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1320
TÜ E-Posta : gokhankacar@trakya.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Sedef DURAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 25.08.2016 - 25.08.2019
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2216
TÜ E-Posta : sedefduran@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sibel GÜLDİKEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 46 » Dahili : 4610
TÜ E-Posta : sguldiken@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Celalettin ÜMİT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Serdar ÖZTORA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1463
TÜ E-Posta : serdaroztora@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÇETİNBAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2214
TÜ E-Posta : aycacetinbas@trakya.edu.tr