Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Tammam SİPAHİ

Görev : Müdür V.
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1552
TÜ E-Posta : tammam@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Müdür Yrd.
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülnur Kızılay ÖZFİDAN

Görev : Üye (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Görev Süresi : 21.12.2016 - 21.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1401
TÜ E-Posta : gulnurkizilay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP

Görev : Üye (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 59 35
TÜ E-Posta : oguzt@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Erol ÇAKIR

Görev : Üye (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 223 57 64 » Dahili : 1616
TÜ E-Posta : erolcakir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU

Görev : Üye (Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : naydogdu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : Üye (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tammam SİPAHİ

Görev : Üye (Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1552
TÜ E-Posta : tammam@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Görev : Üye (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı )
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1561
TÜ E-Posta : farukyorulmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Rifat KARASALİHOĞLU

Görev : Üye (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : akarasalih@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : Üye (Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1067
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL

Görev : Üye (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 39 25
TÜ E-Posta : aulugol@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Necdet SÜT

Görev : Üye (Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : Üye (Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Görev : Üye (Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2108
TÜ E-Posta : serapunsar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nilifer GÖKÇE

Görev : Üye (Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı)
Görev Süresi : 17.08.2017 - 17.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 1558
TÜ E-Posta : nilufergokce@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Suat ERDOGAN

Görev : üye (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1440
TÜ E-Posta : suaterdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre ATILGAN

Görev : Üye (Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2008
TÜ E-Posta : emreatilgan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Üye (Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Üye (Farmasötik Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nermin ŞAKRU

Görev : Üye (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1624
TÜ E-Posta : nsakru@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Neşe Akış Sansa, Ph.D, İmmünoloji Doçenti .

Görev : Üye (İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : akisn@trakya.edu.tr