Yüksek Lisans Programı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için (https://sbe.trakya.edu.tr/pages/t-u--lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi) tıklayınız.

Yüksek lisans süresi en az 4 yarıyıl; en fazla 6 yarıyıldır. Toplam 7 ders, 1 seminer ve (21 kredi / 60 AKTS), tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 

1 ve 2. YARIYIL DERS PLANI

Yüksek Lisans 1. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-5

Alan İçi Seçimlik Ders

6

AKTS Kredisi Toplamı

30

Yüksek Lisans 2. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Seminer

Zorunlu

6

AKTS Kredisi Toplamı

30

 

NOT :Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11-6 maddesi gereğince, ders aşamasının tamamlanması için gerekli olan toplam 60 AKTS lik derslere ilaveten Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

3 ve 4. YARIYIL DERS PLANI

Yüksek Lisans 3. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

750 Uzmanlık Alan Dersi I

Zorunlu

5

760 Tez Çalışması I

Zorunlu

25

AKTS Kredisi Toplamı

 

30

Yüksek Lisans 4. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

751 Uzmanlık Alan Dersi II

Zorunlu

5

761 Tez Çalışması II

Zorunlu

25

AKTS Kredisi Toplamı

 

30

Ek Dosyalar
Bu içerik 27.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 27544 kez okundu.