Tarihçe

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1987-1988 yılının bahar yarıyılında yüksek lisans ve 1990-1991 yılında doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Sağlık Bilimlerinin Enstitüsü'nün kurucu müdürü 01.12.1987-01.06.1988 tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Ergun GÖNEY'dir.
Kuruluşunda  Farmakoloji, Morfoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Deontoloji ve Tıp Tarihi olarak 6 Anabilim Dalı, Morfoloji Anabilim Dalı'nda iki Bilim Dalı (Anatomi Bilim Dalı, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı) yer almıştır. 1992 yılından sonra, söz konusu Bilim Dalları'nın Tıp Fakültesi Bünyesinde ayrı Anabilim Dalı olmasıyla, Enstitü'nün akademik yapılanmasında da iki ayrı Anabilim Dalı oluşturulmuş, fakat "Morfoloji" ortak adı korunmuştur. Enstitüde gelişim hızla sağlanmış bugün itibarıyla 21 Anabilim Dalı ve 2 Bilim Dalında 29 Lisansüstü Eğitim programı yürütülmektedir.

Enstitü Müdürlerimiz

Adı-Soyadı Görevi                            Göreve Başlama Tarihi Görev Bitiş Tarihi
Prof. Dr. Ergun GÖNEY Müdür 01.12.1987 01.06.1988
Prof. Dr. M.Emin İRFANOĞLU Müdür 06.09.1989 01.09.1992
Prof.Dr.İsmet DÖKMECİ Müdür 01.09.1992
18.08..2004
01.09.1998
24.08.2009
Prof. Dr. Kadir KAYMAK Müdür 01.09.1998 11.09.2001
Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP Müdür 11.09.2001 07.01.2002
Prof. Dr. Müberra UYGUN Müdür 29.01.2002 18.08.2004
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Müdür 24.08.2009 03.09.2012
Doç.Dr. Tammam SİPAHİ Müdür V. 01.10.2012 24.07.2013
Doç. Dr. Tammam SİPAHİ Müdür 24.07.2013 24.07.2016
Prof. Dr. Tammam SİPAHİ Müdür V. 24.07.2016 Devam Ediyor 

Bu içerik 13.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 4490 kez okundu.