Doktora Programı

Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız.((https://sbe.trakya.edu.tr/pages/t-u--lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi)

 

Doktora süresi (Tezli Yüksek Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 8 yarıyıl; en fazla 12 yarıyıldır. Toplam 7 ders, 1 seminer ve (21 kredi / 60 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

 

Doktora süresi (Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 10 yarıyıl; en fazla 14 yarıyıldır. Toplam 14 ders, 2 seminer ve (42 kredi / 120 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

 

T.C.TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI

 

Doktora 1. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-5

Alan İçi Seçimlik Ders

6

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 2. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Seminer

Zorunlu

6

AKTS Kredisi Toplam

30

Doktora 3. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-5

Alan İçi Seçimlik Ders

6

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 4. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Ders-1

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-2

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-3

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-4

Alan İçi Seçimlik Ders

6

Ders-5

Alan İçi Seçimlik Ders

6

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 5. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

880 Doktora Yeterlik Sınavı

Zorunlu

20

890 Tez Önerisi

Zorunlu

10

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 6. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

850 Uzmanlık Alan Dersi I

Zorunlu

5

860 Tez Çalışması I

Zorunlu

25

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 7. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

851 Uzmanlık Alan Dersi II

Zorunlu

5

861 Tez Çalışması II

Zorunlu

25

AKTS Kredisi Toplamı

30

Doktora 8. Yarıyıl

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

852 Uzmanlık Alan Dersi III

Zorunlu

5

862 Tez Çalışması III

Zorunlu

25

AKTS Kredisi Toplamı

30

NOT:Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11-6 maddesi gereğince, ders aşamasının tamamlanması için gerekli olan toplam 60 AKTS lik derslere ilaveten Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 27.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 11253 kez okundu.